ProjectNext Generation Electrical Architecture 2

Competence Areas at RISE ICT
Next Generation Electrical Architecture 2

Projektet kommer att utveckla processer och proof of concepts för att stärka konkurrenskraften för fordonsindustrin i Sverige och forskningen på områdena: Arkitektur & infrastruktur som stöder en flexibel och snabb utveckling av uppkopplad bil, Utvärdering av strategier för samarbeten i stor skala och mellan organisationer, Rapporter av användningsfall, road maps, arkitektur och krav för bilen som ett system i större delsystem