ProjectPlastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial

Application Areas
Plastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial

Syftet med projektet är att undersöka hur en digital plattform kan möjliggöra utvecklingen av en hållbar och resurseffektiv tillverkningsindustri i Sverige. Det långsiktiga målet är en fungerande digital plattform där företag inom tillverkningsindustrin kan sälja och/eller köpa material som annars skulle blivit avfall. Målet med förstudien är att tillsammans med företag inom plastbranschen utveckla konceptidéer för hur en digital plattform skulle kunna underlätta för dem att på ett effektivt sätt få avsättning för och tillgång till spillmaterial som direkt kan användas i produktionen. Detta skulle gynna alla parter i tillverkningskedjan. Både svenska och internationella plattformar så som Recycla.se, Plasticker.de och Oogskaart.nl kommer att undersökas och analyseras för att bidra till utvecklingen av plattformen.
Projektpartners är företag representerade inom hela näringskedjan såsom a) Mälarplast (företag med spillmaterial), b) Tarkett (företag med tillverkning i Sverige), c) Swedish Waterjet Lab (vattenskärningslaboratorium som kan anpassa plastmaterial efter användningsområde), samt d) Oogstkaart (informations- och kommunikationsföretag för skapande av digital marknadsplattform).
Förutom att utveckla tjänstedesign-koncept för en digital plattform för plastmaterial baserat på behoven hos våra projektpartner samt utvärderingen av existerande plattformar kommer vi att identifiera affärsekosystem och möjliga affärsmodeller för aktörerna. Allt kommer att utvärderas med nämnda aktörer och projektpartners i steg 2. Slutfasen av projektet (steg 3) innebär att
vidareutveckla plattformen till ett koncept som fungerar oavsett bransch och material.