ProjectRegelverk för Autonoma Fordon

Application Areas
Regelverk för Autonoma Fordon

Projektmål

Detta projekt syftar till att kartlägga de regelverk som finns för självkörande fordon runt om i världen. 

Metod

Vi kommer kartlägga de åtgärder som de mest aktiva länderna inom området utför eller planerar för vad gäller regelutveckling och andra offentliga åtgärder (t.ex. anpassning av vägar eller digital infrastruktur) för självkörande fordon. De länder vi undersöker inkluderar; USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Frankrike, Australien, Finland, Norge, Nederländerna, Singapore, Nya Zeeland och Kina. 

Förväntade Resultat

•En övergripande beskrivning av utvecklingen av automatiserade fordon.
•Sammanställning av de åtgärder som de aktiva länderna utför eller planerar för vad gäller regelutveckling och andra offentliga åtgärder för självkörande fordon.
•Studien ska beakta alla typer av vägfordon och inte endast personbilar.

 

Finansierat av

Regeringskansliet