ProjectSecond Road fas 2

Second Road fas 2

Syfte och mål

Second Road fas 2 (SRF2) adresserar utmaningar inom system- och funktionsintegration. Målet är en simuleringsbaserad infrastruktur som stödjer parallella, kontinuerliga och täckande provningsaktiviteter för snabbare utveckling trots färre provbilar. Även stöttning av öppen innovation är med i den målbilden. Utrullning av Continuous Integration pågår för fullt på Volvo Cars. Projektet har inte bara bidragit med anpassning av simuleringsmiljöer utan även beredning kring processer och verktyg.

Resultat och förväntade effekter

Genom ett antal framsteg på olika men kopplade fronter har vi ökat vår förmåga att motionera och utvärdera fordonets funktionalitet kontinuerligt under hela utvecklingsfasen. T.ex. kan vi integrera modeller från olika verktyg, schemalägga automatiska nattliga prov och dela scenarier mellan grupper. Ett följdresultat är att interna mjukvaruprojekt inom självkörning använder ett nytt planeringsverktyg, FIP2, som stöttar agil utveckling och är baserat på kravbild framtagen inom SRF2. Dessa är nödvändiga bidrag till konkurrenskraft i en mjukvaruorienterad fordonsbransch.

Upplägg och genomförande

SRF2 har delats upp i flera delprojekt för att skapa fokus på strategiska områden: Virtuella provmiljöer, kontinuerlig integration, trafikscenarier och testautomatisering samt stöd för öppen innovation. Regelbundna gemensamma projektmöten och bazaarer har bidragit till informations- och kompetensspridning samt synkronisering. SRF2 har i praktiken blivit den lokala arenan för simuleringsbaserad virtuell utveckling. Det öppna slutseminariet, samarrangerat med Heavy Road-projektet, blev ett lyckat heldagsevent där presentationer varvades med kaffe, demos och mingel.