ProjectSHOP: Connecting Software and Hardware Opportunities to Performance Engines

SHOP: Connecting Software and Hardware Opportunities to Performance Engines

Projektet SHOP syftar till att öka innovationsförmågan inom fordonsindustrin genom att etablera en ny funktion i form av en gateway för att därigenom stärka möjligheterna för öppen IT-innovation mellan aktörer inom fordonsindustrin, externa innovationer och venture capital.

Visionen med SHOP är att accelerera antalet industrialiserade externa mjukvaruinnovationer inom svensk fordonsindustri. SHOP kommer att komplettera Volvo Cars, Volvo Groups, och Autolivs befintliga innovations- och utvecklingsprocesser för att förenkla samverkan med externa mjukvaruutvecklare.  Genom SHOP skapas en tydlig väg och villkor in för externa innovatörer att testa, förädla, finansiera och provtrycka förslag på IT-innovationer, och tydliga vägar ut för antingen detaljerad utveckling och industrialisering eller fortsatt idéutveckling genom andra vägar. 

SHOP startar där etablerade processer för idégenerering slutar, såsom VICTA Innovation Bazaar, innovationstävlingar, och slutar inför beslut om detaljerad utveckling och industrialisering. Tanken är att genomarbetade mjukvaruinnovationer på prototypnivå ska matchas mot den performance engine som är mest lämplig för att industrialisera idén. Detta kan således ensidigt bli mot någon av Volvo Groups, Autoliv eller Volvo Cars produktutvecklingsprocesser, eller genom en samverkan mellan flera parters produktutvecklingsprocesser om innovationen skär över organisationer. Det kan också vara så att provtrycket av mjukvaruinnovationen medför att ingen av aktörerna är intresserade att industrialisera innovationen. Om detta blir resultatet finns det en väg ut ur så att den externa innovatören kan fortsätta utvecklingen och realisera idén i ett annat sammanhang. Med andra ord är en väg ut ur SHOP att den externa innovatören driver vidare sin idé mot andra möjligheter utan stöd från VICTA.

Ambitionen är att resultaten från SHOP implementeras i en permanent verksamhet, t.ex. vid Lindholmen Mobility Center.