ProjectVärdeskapande Service - Öppna Data

Application Areas
Värdeskapande Service - Öppna Data

För att införliva det förväntade värdet av öppna data undersöker projektet hur samspelet mellan tredjepartsutvecklare och dataägare bättre kan utnyttjas för att skapa samhällsmässiga och ekonomiska värden. Projektet syftar till att undersöker vanliga hinder och behov som tredjepartsutvecklare upplever när de använder öppna data.

Tredjepartsutvecklare är en viktig aktör som kan bygga tjänster och appar för att lösa vardags och transport relaterade problem. De har förmåga att identifiera lösningar och affärsmöjligheter i samband med att öppna data görs tillgängligt. För att skapa bättre förutsättningar för tredjepartsutvecklare finns det flera hinder som myndigheter och öppna dataägare kan avlägsna så fler innovativa tjänster kan skapas.

Projektet presentera en modell för att kontinuerligt följa upp och bevaka hur olika hinder påverkar olika faser av utvecklingsarbetet. Detta för att möjliggöra bättre samarbete mellan dataägare och tredjepartutvecklare som kan leda till bättre nytta med öppna data. Projektet visar också att interaktionen mellan dataägare och tredjepartutvecklare efterliknar vanliga kundrelationer eller partnerskap, där det finns hinder och behov som behöver adressera för att skapa värde för båda parter.

Grafik visar på några vanliga hinder som myndigheter och dataägare kan arbeta med för att underlätta för tredjepartutvecklare att skapa tjänster på öppna data. Resultatet bygger på ett  samarbete mellan Trafikverket och Viktoria sedan 2014 för att undersökt hur öppna data bättre kan skapa värde för tredjepartsutvecklare. För mer information kontakta någon av projektmedarbetarna.

Värdeskapande Öppna Data