ProjectVerklighetslabb support / Policy Lab (Drive Sweden)

Competence Areas at RISE ICT
Verklighetslabb support / Policy Lab (Drive Sweden)

Initiativet ska hitta sätt för myndigheter i Sverige att stimulera ökad kunskap, nya processer, och i sista ändan skapa nya tjänster, justera regelverk för att möjliggöra mer test av ny mobilitetsteknik och -tjänster i verkliga miljöer i Sverige. En stödjande funktion inom Drive Sweden kommer ha möjlighet att samla alla intressenter till möten och reda ut var oklarheter respektive konflikter finns samt i samverkan driva framtagning av regelverk för försöksverksamhet och för implementering. Aktiviteter som specifikt tittar på regelverk och policyprocesser i verktygslådan för regeringens samverkansprogram (SVP) kommer möjliggöra de andra verklighetsnära initiativen i SVP och Drive Swedens övriga projektportfölj. Med rätt insatser kan projektet stödja myndigheterna i ett agilt arbetande policylab. Målet är att inrätta en facilitator-funktion inom Drive Sweden för att stötta tillämpningsprojekten med att driva frågor rörande Policy Lab, Fysisk Infrastruktur och Digital Infrastruktur. Facilitetsfunktionen syftar till att minska oklarheter/konflikter och driva framtagning av regelverk. Bakgrund: Förra året lanserade Regeringen fem nya strategiska samverkansprogram. Genom denna extra satsning har Drive Sweden fått i uppdrag att driva ett antal projekt för att accelerera utvecklingen inom området Nästa Generations Resor och Transporter. Verklighetslabb support är en sådan aktivtiet. Formellt är det ett arbetspaket inom delprojekt inom Drive Swedens projekt KRABAT.

External homepage: 
https://www.drivesweden.net/Drive-Sweden-projekt