Hemmaladdning för flerfamiljshus i städer – Fallstudie Göteborg

Author: 
Börjesson, C., Olausson, E., Olsson, O.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Den enskilt viktigaste platsen för laddning av elfordon är i närheten av bostaden och det finns därför ett behov av att underlätta för de som bor i flerfamiljshus att ladda sin elbil i närheten av hemmet.

Efterfrågan på laddmöjlighet från boende i flerfamiljshus ökar varje dag. I Göteborg anses det finnas ett akut behov av att kunna möta efterfrågan och detta vill man göra genom att erbjuda en enhetlig lösning i staden. Den uppenbara risken är annars att fastighetsägare skapar egna lösningar som snarare skapar oreda och låsningar i längden.

För att ta fram en enhetlig lösning krävs samverkan mellan flera aktörer. En nyckelfaktor till att projektet nått viktiga resultat har just varit att samverkan stått i fokus. I resultatet från projektet finns en gemensam handlingsplan för Göteborg innehållande planerade aktiviteter det närmsta året och gemensamma ståndpunkter. 

Year: 
2016
Publication: 
PDF icon final_projektrapport-hemmaladdning-fallstudie-goteborg.pdf