Hybridbussar med ström från spårvagnsnätet

Author: 
Olsson, O., Alexandersson, E.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

I expanderande städer innebär det stora utmaningar att skapa och tillhandahålla god mobilitet för samtliga grupper i samhället samtidigt som trängsel, luftemissioner och buller ska minimeras. Elfordon har, jämfört med förbränningsfordon, högre energieffektivitet samt kraftigt reducerade lokala utsläpp och kan därför underlätta vid ovannämnda utmaning. Dessvärre är energidensiteten i batterier relativt låg, jämfört med exempelvis diesel, och de batterier som skulle krävas för att motsvara ett konventionellt fordons räckvidd kan bli både dyra och tunga.

Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna och i största möjliga mån utreda oklarheter och krav för att utnyttja Göteborgs spårvagnsnät för kontinuerlig energiförsörjning även till hybridbussar och därmed minska behovet av energilagring i batterier.

Rapporten utreder kraven på hybridbussen och på den nödvändiga tekniken för att ansluta till spårvagnsnätet utan att riskera säkerheten för passagerare eller spårvagnsnät. Vidare har energikapaciteten i spårvagnsnätet undersökts och linjer föreslagits där elektrifierade bussar med ström från spårvagnsnätet lämpligtvis skulle kunna demonstreras.

Förstudien har genomförts i samarbete med Volvo Bussar, Trafikkontoret i Göteborg och Västtrafik. 

Projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen Regionutvecklingsnämnden.

Year: 
2013
Publication: 
PDF icon hybridbussar_i_sparvagnsnatet_20131218.pdf