Plattformar, roller och industriarkitekturer – en svensk utblick

Author: 
Rudmark, D., Holmberg, P.-E.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Integrerade mobilitetstjänster, även kallat mobilitet som tjänst (MaaS), är ett hett område just nu. I "Integrerade Mobilitetstjänster: Plattformar, roller och industriarkitekturer - en svensk utblick" , den andra av två omvärldsanalyser från K2, diskuteras roller och plattformar, det vill säga tekniska förutsättningar som måste finnas på plats för att mobilitetstjänster ska kunna produceras, levereras och konsumeras.
Kollektivtrafiken är en nyckelaktör för att skapa MaaS-tjänster och just nu pågår därför ett omfattande arbete inom kollektivtrafikbranschen för att hitta modeller för att möjliggöra MaaS.

Givet den tidigare givna bakgrunden ser pm-författarna Daniel Rudmark och Per-Erik Holmberg två huvudsakliga strategier som branschen kan anamma:

  1. Kollektivtrafikbranschen tillhandahåller en plattform som möjliggör försäljning av resor som spänner över många transportslag. 
  2. Kollektivtrafikbranschen tillhandahåller en plattform som endast täcker kollektivtrafikresor. ​
Year: 
2017
Link to full publication: 
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/integrerade...
Series name: 
K2:s Strategiska case: Integrerade Mobilitetstjänster
Official URL: 
http://www.k2centrum.se/artikel/integrerade-mobilitetstjanster-roller-och-plattf...
Series number: 
Omvärldsanalys 2