Samarbeten för förbättrad trafikinformation - en pilotstudie av samarbetsmöjligheter inom Waze Connected Citizens Program

Author: 
Rudmark, D., Arnestrand, E.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Denna rapport undersöker explorativt möjligheter, konsekvenser och utmaningar relaterade till fördjupade datasamarbeten mellan offentliga aktörer och privata tjänsteföretag. I projektet undersöks specifikt samarbetsprogrammet Waze CCP och på vilket sätt ett fördjupat samarbete med Waze skulle kunna tillföra nyttor för främst Trafikverket. 

Rapporten beskriver både innehållet i tjänsten Waze och hur samarbetet mellan Waze och offentliga aktörer ser ut på olika platser i världen. Förutsättningar och konsekvenser för olika tillämpningsområden har studerats närmare ur en svensk kontext och lett fram till ett antal användningsfall där en stor nytta med ett fördjupat samarbete identifierats. 

Datasamarbeten mellan offentliga aktörer och privata (ofta globala) tjänsteföretag utmanar traditionella arbetssätt och kräver nya former av relationer. Samtidigt innebär framväxten av digitala ekosystem, digitalisering och tillgången till helt nya typer av data stora möjligheter till utveckling av den offentliga verksamheten. 

De användningsfall som särskilt lyfts fram i rapporten och där fortsatt arbete rekommenderas är:

  • Snabb och heltäckande överblick för trafikledare
  • Sömlös navigering i tunnlar utan GPS-täckning
  • Riktad trafikinformation genom analys av resmönster
  • Förbättrad trafikinformation genom Waze-appen
Year: 
2018
Publication: 
PDF icon slutrapport-samarbeten-for-forbattrad-trafikinformation.pdf