Skapa Värde med Öppna Data - ett Tjänsteperspektiv

Author: 
Eriksson, G., Rudmark, D.
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Allt fler offentliga myndigheter står inför eller har delvis genomfört tillängliggörande av interna data till allmänheten - s.k. öppna data. Detta förväntas leda till nya innovativa tjänster utvecklade av intermediärer - tredjepartsutvecklare. För att stimulera sådana utvecklingsaktiviteter behöver de öppna datakällorna skapa värde för tredjepartsutvecklare. Det projekt, i vilken denna rapport är en slutredovisning, har tagit fram verktyg för att mäta tredjepartsutvecklares upplevda värde av Trafikverkets öppna data.

Arbetet med att identifiera hur en organisation kan skapa värde med öppna datatjänster vägledde projektet till att undersöka existerande forsk- ning och erfarenhet om hur värde skapas inom tjänstesektorn. Rapporten presenterar sex områden vilka skapar värde för tredjepartsutvecklare av Trafikverkets öppna datatjänster.

  • Dataformat
  • Dataupplösning
  • Förädling av tjänsteinnehåll
  • Support och kundbehov
  • Kundrelation och partnerskap
  • Öppenhet och transparens

Projektet genomförde djupintervjuer med tredjepartsutvecklare som visar på behov och synpunkter på hur Trafikverket kan skapa ett ökat värde med öppna datatjänster.

Year: 
2014
Publication: 
PDF icon varde_oppna_data_-_slutrapport_v1.1.pdf