Vår Digitala Framtid!

Taline håller föredrag

Två fullspäckade seminariedagar på Trafikverket med fokus på Vår Digitala Framtid!

Den 21 och 22 april gästades Trafikverket av forskare och personer från näringslivet som gav sin bild av den digitala framtiden. Bland presentatörerna fanns bland annat Ericsson på plats som pratade om Connected Traffic Cloud, Umeå Universitets senaste forskning kring Digitala Plattformar och Ekosystem och Kungliga Tekniska Högskolans forskning kring framtidens Smart Cities. Programmet för dagen presentationer finns att ladda ner nedan.

Seminariet är en delleverabel i forskningsprojektet: Tillvaratagande av den digitala tekniken - IT i framkant möter Trafikverkets utmaningar som Taline Jadaan leder. Förstudien är finansierat av Trafikverkets FOI-portfölj nr 6, Trafikverket en modern myndighet.

 

Ladda ner presentationer

Tisdagen 21 april

Tillvaratagande av den digitala tekniken - IT i framkant möter Trafikverkets utmaningar
Pär Karlsson, Traikverket och Taline Jadaan, Viktoria Swedish ICT

Trender i transportsystemet - Nya möjligheter och utmaningar för Trafikverket
Agneta Wargsjö, Trafikverket

Att gå från produkt- till tjänsteföretag: Mjukvarubaserade ekosystem och plattformar
Mikael Långström, Fältcom

Plattformsbaserade digitala strategier – verktyg för att hantera konstant förändring?
Henrik Wimelius och Johan Sandberg, Umeå Universitet

Den digitala världen är en del av en större värld och kräver samverkan
Charlotte Wäreborn, X2AB

Strategier kring tredjepartsutveckling
Elias Arnestrand, Trafiklab och Daniel Rudmark, Viktoria Swedish ICT

Smarta trafiklösningar för hållbara städer
Anna H Kramers, Kungliga Tekniska Högskolan

Big Data för Fordon och Transport
Björn Bjurling, Swedish Institute of computer Science

Diskussion – Vilka lärdomar tar vi med oss?
Pär Karlsson, Trafikverket och Taline Jadaan, Viktoria Swedish ICT

 

Onsdagen 22 april

Strategisk inriktning digitalisering - Så arbetar vi för att stärka Trafikverkets digitaliseringsmognad
Christer Hårrskog, Trafikverket

Connected Traffic Cloud: En uppkopplad värld som ställer krav på digitala infrastrukturer
Henrik Kenani Dahlgren, Ericsson

UbiGo, framtidens resetjänst för storstadshushåll - så tänkte vi och så gick det
Hans Arby, Arby Kommunikation AB

Case: UPPkopplade och SAMverkande järnvägar och medarbeTare
Håkan Jarl, Tågkompaniet Lars-Åke, Dahlström, Euromaint, Peter Melander, Appear

Svensk digital vision, kompetens och ödmjukhet förändrar den maritima världen
Ulf Siwe, Sjöfartsverket

Automatiserat och kooperativt transportsystem
Azra Habibovic, Viktoria Swedish ICT

Bigdata @ BTH – Utmaningar och tillämpningar
Parisa Yousefi och Håkan Grahn, Blekinge Tekniska Högskolan

Diskussion och Avslut – Vilka lärdomar tar vi med oss? Hur går vi vidare?
Pär Karlsson, Trafikverket och Taline Jadaan, Viktoria Swedish ICT

 

Kontakta gärna Taline via taline.jadaan [at] viktoria.se eller på telefonnummer 070-651 00 12 om du har några frågor och funderingar inför kommande aktiviteter och seminarium.